RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Fundacja Musi Być Dobrze przetwarza informacje ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu, oraz podanych przez użytkowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także dyrektywą RODO, podajemy informację związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Musi Być Dobrze z siedzibą przy ul. Nad Torem 20, 85-409 Bydgoszcz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub e-mail: kontakt@musibycdobrze.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie danych dobrowolnie podanych przez użytkowników lub na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a w szczególności przez okres wymagany innymi przepisami prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora poprawiania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. Z powyższych praw można skorzystać poprzez zgłoszenie pisemne na adres siedziby lub e-mail: kontakt@musibycdobrze.pl 
 6. Administrator nie dokonuje profilowania na podstawie pozyskanych danych osobowych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych, takich jak: zawarcie umowy, realizacja umowy, świadczenie usług pomocowych, zapewnienie komunikacji, obsługa programów realizowanych przez Fundację Musi Być Dobrze w celach analitycznych i statystycznych, w celu zgłoszenia uczestnika do konkursów i wydarzeń organizowanych przez Fundację Musi Być Dobrze. Dane osobowe są nam również potrzebne do podziękowania za przekazaną darowiznę.
 9. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane do wykorzystania podmiotom trzecim.
 10. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników lub z ogólnodostępnych, publicznych źródeł danych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Strona Fundacji Musi Być Dobrze używa plików cookie w celach związanych z logowaniem użytkowników do stref wymagających uwierzytelnienia, do zbierania informacji statystycznych związanych z poziomem oglądalności podstron, do zbierania danych o wydajności stron www.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ustawiając ograniczenia co do umieszczania plików cookies. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcje stron www.