Fundacja MBDKim Jesteśmy?

#MusiByćDobrze to fundacja, która wspiera organizatorów zbiórek, charytatywnych i promuje finansowanie społecznościowe. Napisaliśmy bezpłatny e-book, jak prowadzić zbiórki. Organizujemy "ZBIÓRKĘ DOBRYCH MOCY" - projekt dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, który składa się z najbardziej optymistycznego wydarzenia w Warszawie, czyli "Wieczoru Dobrych Mocy" z udziałem gwiazd i "Tygodnia Dobrych Mocy", czyli "terapii pod żaglami" w formie tygodniowego rejsu po Mazurach.

O Nas
Dominika Matuszak

założycielka fundacji

Alicja Barlik-Ciesińska

Współzałożycielka Fundacji #MusiByćDobrze

Zobacz Video

2022 / 2023 rok

PROJEKT ZBIÓRKA DOBRYCH MOCY, czyli #MusiByćDobrze na fali

Dominika Matuszak

Dziennikarka telewizyjna

Dziennikarka telewizyjna, konferansjerka, organizatorka wydarzeń kulturalnych; autorka i realizatorka zbiórki #SERCEJULKI, w ramach której na operację córki jej przyjaciółki w Bostonie w 3 tyg. zebrano ponad 2 mln zł. Założycielka Fundacji #MusiByćDobrze. Organizatorka wielu zbiórek, także na rzecz Ukrainy. Od lat zaangażowana w projekty wolontariacie – jako prowadząca licytacje czy koncerty charytatywne, autorka telewizyjnych materiałów dot. akcji pomocowych czy organizatorka festiwali dla dzieci z domów dziecka. Żeglarka jachtowa, sterniczka motorowodna, organizatorka kilkudziesięciu nagrodzonych tytułem „Najlepsze wydarzenie lata” koncertów na wodzie z udziałem artystów z całego świata. Wolontariuszka przy organizacji regat, wychowawca kolonijny.

Marek Waszczuk

Kapitan Jachtowy

Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Żeglarstwa, Instruktor Motorowodny, Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej. Właściciel największej w Polsce szkoły żeglarskiej „Sztorm Grupa” działającej w 4 lokalizacjach – nad Zalewem Zegrzyńskim, nad Bałtykiem, na Mazurach i na Śląsku. Przeprowadził setki eventów firmowych, ma na swoim koncie tysiące przepłyniętych mil w całej Europie i rzeszę wyszkolonych żeglarzy i motorowodniaków. Bardzo aktywnie udziela się na polu charytatywnym. Założył fundację „Każdy ma swój Sztorm”, która wspiera grupy wykluczone społecznie w walce o lepsze jutro poprzez naukę wartości i umiejętności jakie kryją się za żeglarstwem. Mocno angażuje się w bieżące akcje charytatywne m.in. pomoc Ukrainie – zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, wyjazdy na granicę, wsparcie finansowe, WOŚP (sztab Sztorm Grupy zebrał blisko 100tys.) organizacja działań na wodzie dla dzieci z domów dziecka.

Dominika
Pituła

Koordynator
Eventów

organizacja cyklu eventów dla ponad 700 dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

Hubert
Szabat

Instruktor
żeglarstwa

osoba dbająca o jakość rejsu, profesjonalnie przygotowana do przekazywania wiedzy na temat żeglarstw

Żaneta
Kalinowska

Zarządzanie
zespołem

 dbanie o współpracę organizatorów, przepływ informacji, odpowiedzialna za podział obowiązków między zespołem.

Anna
Głowacka

Zarządzanie
projektem

stworzenie harmonogramu i planu działań.
Zofia
Nurzyńska

Psycholog
Opiekun

Wsparcie dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych podczas eventów. Działania na rzecz komunikacji bez przemocy  w grupie rówieśniczej
Zobacz Video

2021 / 2022 rok

PROJEKT #ZBIÓRKA, czyli e-book, szkolenia i kampania promocyjna dot. świadomego pomagania

Mateusz Malanowski

Realizacje Video

odpowiedzialny za przygotowanie materiałów promocyjnych video podczas kampanii

Adrianna Nowicka

Dziennikarka

korekta e-booka

Adrianna Nowicka

Poligrafia

obróbka techniczna materiałów

Adrianna Nowicka

Fotografia Reporterska

tworzenie dokumentacji z projektu oraz materiałów promocyjnych